Vyjadrenia klubu výtvarníkov, ktorí redizajnovali plot