Vyjadrenia T. Mikuša a M. Tamajku ihneď po Valnom zhromaždení Letiska Piešťany…