PORSCHE ZRAZ PIEŠŤANY

17. júna 2017 od 9:00 do 13:00 hod. pred Domom umenia