Balneologické múzeum nesie meno po zakladateľovi Imrichovi Winterovi …

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/06_jun/S_IMRICH_WINTER.mp4″ template=“mediaelement“]

Na návrh predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša 9. novembra 2016 schválilo krajské zastupiteľstvo čestný názov pre Balneologické múzeum v Piešťanoch po jeho zakladateľovi Imrichovi Winterovi. Tejto výnimočnej príležitosti sa okrem niekoľkých desiatok obyvateľov mesta, zúčastnil aj zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie, zástupca mesta Piešťany, vnučka Imricha Wintera Kristína Stankovská a samotný Tibor Mikuš, ktorý nešetril chválou pred rodinou Winterovcov.

V rámci tohto slávnostného podujatia sa sprístupnila výstava o Imrichovi Winterovi, odhalila busta tohto pre Piešťany kľúčového človeka a do života sa uviedla kniha o Winterovcoch. Autorom busty Imricha Wintera je Martin Pala. Jej realizáciu financoval Trnavský samosprávny kraj. Po odhalení busty nasledoval krst knihy Winterovci a Piešťany, ktorá opisuje vzťah tejto rodiny k mestu Piešťany. Veľmi zaujímavou skúsenosťou na tomto podujatí bol príhovor vnučky Imricha Wintera Kristíny Stankovskej, ktorá sa v prvom rade poďakovala predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi za poctu jej rodine, opísala najdôležitejšie okamihy života Imricha Wintera ale jej úprimné a emot ívne slová sa dotkli aj stavu Piešťan v porovnaní s minulosťou.    

Na podujatí zazneli aj slová širšej rodiny Imricha Wintera, ktorá žije v Paríži. Prečítal ich riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krúpa. Slová vnučiek Imricha Wintera boli plné vďaky ale aj pohľadom na to, čím sa stali Piešťany v rokoch, kedy rodina Winterovcov budovala toto mesto a urobila z neho kúpeľné mesto svetového významu. Slová o rozvoji kúpeľníctva a turizmu v Piešťanoch sú v súčasnosti čoraz aktuálnejšie. Aj z tohto dôvodu je pozitívne pripomínať si rodinu Winterovcov a samotného Imricha Wintera, ktorý Piešťanom venoval veľkú časť svojho života.