V pondelok do parku zase iba na vlastné nebezpečie

Dňa 26.júna 2017 bude v časovom horizonte od 04.30 -11.00 hod v meste Piešťany vykonaná II.aplikácia chemického postreku pagaštanov konských proti škodcovi Ploskáčikovi pagaštanovému. Nakoľko najväčšia sústredenosť pagaštanov je v mestskom parku, vôbec neodporúčame najneskôr do 13.00 hod vstup do parku s deťmi a so psíkmi. Prosíme Vás o rešpektovanie zátarasov pri vstupoch do parku.