Ako hospodáril Bytový podnik Piešťany v roku 2016 ?