Finisáž výstavy JUBILANTI – Mária Kráľovičová – divadlo, film „90“

Bez komentára.