Mária Kráľovičová oslavovala deväťdesiatku v Piešťanoch

Vo štvrtok večer sa v Malej sieni Domu Umenia konala slávnostná finisáž výstavy Jublinati. Výstava bola venovaná významným osobnostiam slovenskej kultúry, ktorí sa v roku 2017 dožívajú okrúhleho životného jubilea. Výstava bola venovaná herečke Márii Kráľovičovej, čestnej občianke Mesta Piešťany a profesorovi Štefanovi Nosáľovi, zakladateľovi US Lúčnica.
Márii Kráľovičovej prišli k deväťdesiatke zablahoželať aj piešťanskí poslanci. Pred piatimi rokmi jej totiž už bývalý primátor udelil titul čestnej občianky. O toto ocenenie sa zaslúžili viacerí poslanci a osobnosti Mesta Piešťany, ktorí nechýbali na štvrtkovej oslave.
Ako darček k jubileu obdržala herečka od Mesta Piešťany pobyt v našich kúpeľoch, kam pravidelne dochádza za oddychom a udržiavaním si zdravia.
Po gratuláciách sa Mária Kráľovičová poďakovala všetkým svojským spôsobom. Recitáciou úryvku z najdlhšej ľúbostnej básne na svete, Sládkovičovej Maríny. (celú básen čo recitovala)
Myšlienka zorganizovať oslavu prišla od riaditeľky Domu Umenia, Edity Bjeloševičovej.
Na finisáži bolo interpretované dielo profesora Ladislava Burlasa v podaní Moyzesovho kvarteta.