Symfonický orchester ukončil 62. Music Festival Piešťany

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/07_jul/Z_29_symfonicky_orchester_zaver_DU.mp4″ template=“mediaelement“]

Tohtoročný, 62. Music festival Piešťany už zatvoril svoje brány. Výnimočné dramaturgické spracovanie festivalu pod taktovkou Mariána Turnera nenechalo chladnými množstvo návštevníkov z kultúrnej obce nielen Piešťan, ale aj širokého okolia. Tento rok bolo myšlienkou festivalu snúbenie skúsenosti s mladým umeleckým elánom.
Rovnako ako celý festival, tak aj záverečný koncert bol výnimočný. Konal sa už tradične v Kongresovom centre v kúpeľoch a v piatok večer sa prišli do hľadiska kultúrne vyžiť nielen laici, ale aj známi herci a speváci. Na pódiu sa predstavil Komorný orchester konzervatória v Bratislave so známym a obľúbeným programom. Študenti odohrali a odspievali najznámejšiu skladbu z opery Carmen, Áriu vojvodu z opery Rigoletto, či klavírne alebo husľové majstrovstvo v notách Čajkovského.
V Komornom orchestri konzervatória v Bratislave hrá aj obyvateľ blízkej obce Banka, Ondrej Garec, ktorý to na koncert mal asi najbližšie.
Študenti konzervatória odohrali v horúčavách vynikajúci koncert. Pochvalu si zaslúžili aj od svojho učiteľa a dirigenta v jednom.
Music Festival skončil rovnako výnimočne, ako začal. Riaditeľka Domu Umenia Edita Bjeloševičová s úsmevom spomína na mesiace nabite umením a sumarizuje všetko, čo sme počas festivalu mohli zažiť.