Viete čo je úlohou OIK (Občianska informačná komisia Bohunice)?

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/07_jul/OIK_2017.mp4″ template=“mediaelement“]

Občianska informačná komisia Bohunice (ďalej len „OIK“) je vytvorená za účelom zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice, kde pôsobia: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len JAVYS), Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL a.s. (ďalej len SE – Enel), Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. (ďalej len JESS) o všetkých jeho aspektoch a vplyve na životné prostredie, a to prostredníctvom delegovaných zástupcov SE – Enel , JAVYS, JESS a ZMO, región JE Jaslovské Bohunice. OIK je organizačnou súčasťou ZMO, región JE Jaslovské Bohunice so sídlom Trhová 2, Trnava.