Cyklotrasu Piešťany – Vrbové začal presadzovať štátny tajomník Peter Ďurček

V utorok 25. júla sa na Mestskom úrade v Piešťanoch uskutočnilo pracovné stretnutie k zámeru vybudovania cyklotrasy Piešťany-Vrbové. Stretnutie iniciovala poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Magdaléna Kuciaňová, ktorá sa podľa našich informácií snaží o to, aby sa projekt cyklotrasy stal v čo najkratšom čase skutočnosťou. Príprava tohto projektu sa už naťahuje niekoľko rokov a je potrebné urobiť finálne kroky, aby sa naozaj zrealizoval. Preto poslankyňa Kuciaňová dotknutým samosprávam odporučila aktívnejšiu komunikáciu a spoluprácu. Z tohto dôvodu sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili starostovia niekoľkých obcí, primátor Piešťan a štátny tajomník Ministerstva dopravy Peter Ďurček, ktorý je nominantom Slovenskej národnej strany.
Podľa štátneho tajomníka Petra Ďurčeka v súčasnosti by nemal byť problém s vyradením trate zo sieti železníc a predmetné rozhodnutie by malo prísť čoskoro.
Stav je teda v tomto čase taký, že štát chce podporiť vznik cyklistickej trasy, ktorej výstavbu žiadali prostredníctvom petície aj obyvatelia regiónu a združenie Zelená cesta. Konečné rozhodnutie musí prijať minister Árpád Érsek. Ten je podľa svojich vyjadrení tomuto zámeru naklonený. Združenie dotknutých miest a obcí Zelená cesta by mala železnicu získať formou dlhodobého prenájmu.