Valné zhromaždenie Letiska Piešťany ukázalo nezhody, ale aj snahu o jeho rozvoj

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/07_jul/Z_30_letisko_valne_zhromazdenie_oprava1.mp4″ template=“mediaelement“]

Vo štvrtok 27. júla sa konalo riadne Valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany. Na programe bolo prerokovanie účtovnej závierky za rok 2016, podnikateľský plán na rok 2017 a voľba členov do orgánov tejto spoločnosti. Strata spoločnosti Letisko Piešťany prevýšila za rok 2016 sumu 600 000,- eur. Hospodárenie letiska nie je optimálne ani podľa predstáv akcionárov ale napriek tomu sa podľa vyjadrenia Tibora Mikuša robí maximum, aby letisko ostalo v prevádzke.
Predstavitelia letiska Piešťany hľadajú riešenia, ako zachovať a oživiť jeho fungovanie vo forme vstupu strategického partnera alebo začlenením piešťanského letiska k bratislavskému. Myšlienku spojenia s bratislavským letiskom predstavil už počas minulého valného zhromaždenia Tibor Mikuš a táto idea sa mu zdá mimoriadne výhodná z viacerých dôvodov.
Druhou alternatívou oživenia letiska je vstup silného partnera, ktorý by zabezpečil komerčné využitie letiska a pomohol by aj celému regiónu trnavského kraja. Predseda Trnavského samosprávneho kraja potvrdil informácie, že sa rokuje s významným potencionálnym záujemcom o vstup do letiska Piešťany.
K rokovaniam s potencionálnym partnerom letiska sa vyjadril aj primátor Piešťan Miloš Tamajka.
Primátor Tamajka na Valnom zhromaždení navrhol zníženie odmien pre členov orgánov Letiska Piešťany a to na minimum s čím väčšina akcionárov a ani Tibor Mikuš nesúhlasili.
Na stole je znovu aktuálna otázka do kedy vydržia peniaze na prevádzku letiska a kto ich poskytne, keď bude mať letisko problém s hotovosťou, ktorý sa neustále opakuje.