Rozhovor: Bohuslav Ferianec – autor knihy Mosquito nad Piešťanmi

Bohuslav Ferianec
Autor knihy – Mosquito nad Piešťanmi
Rozhovor pri priležitosti osláv 860. výročia obci Modrovka.