Červeník – Medzinárodný družstevný deň

Deň úcty k poľnohospodárom

Bez komentára.