Červeník v znamení Dňa úcty k poľnohospodárom a osláv slovenského folklóru

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/08_august/Z_32_mukus_cervenik_polnohospodari.mp4″ template=“mediaelement“]

V nedeľu 13. augusta sa v rámci 52. ročníka Slávností spevu, hudby a tanca a Medzinárodného družstevného dňa Červeník 2017 konalo zaujímavé kultúrno-spoločenské podujatie, ktoré naplnilo miestny amfiteáter do posledného miesta. Nad týmto podujatím prevzal záštitu predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš.
Červeník pripravil pre niekoľko tisíc návštevníkov naozaj bohatý kultúrny program. Na slávnostiach vystúpilo niekoľko folklórnych súborov z celého Slovenska. Niektoré súbory neboli na tomto podujatí prvý krát.
Na tomto podujatí predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš ocenil 9 ľudí, ktorých na toto ocenenie navrhli najmä odborníci z oblasti poľnohospodárstva.
Trnavský samosprávny kraj pod vedením Tibora Mikuša dlhodobo podporuje takéto podujatia lebo majú význam pre jednotlivé hospodárske sektory ale aj kultúrny rozmer.