TTSK opravil ďalšiu cestu

Nevyhovujúce cestné komunikácie sú pálčivým problémom celého štátu. V Trnavskom kraji sa o svoje cesty stará TTSK, ktorý opravil ďalšiu komunikáciu.
Rekonštrukcia sa týkala cesty od Krajanského mosta smerom na obec Ratnovce na území Banky. Vozovka bola v dĺžke 900m opravená v oboch smeroch a súčasný stav sa s tým minulým nedá ani porovnať.
Rekonštrukciu oceňujú nielen domáci, ale aj šoféri, ktorí po ceste prechádzajú.