V obci Prašník sa konali už tradičné oslavy 73. výročia SNP

V nedeľu sa v obci Prašník konali už tradičné oslavy 73. výročia SNP. Obec Prašník a Pustá Ves zohrali v rámci Slovenského Národného Povstania veľkú úlohu. Na pamiatku tejto významnej etapy našej histórie sa každoročne konajú oslavy v amfiteátri.
Pred oslavami prebiehalo slávnostné kladenie vencov pri pamätníkoch SNP v Prašníku a v Pustej Vsi. Na kladenie vencov prišli okrem starostov obcí a pracovníkov TTSK aj veteráni a členovia protifašistických organizácií.
Vzdať hold padlým partizánom každoročne prichádzajú aj bratia češi.
Oslavy v amfiteátri pokračovali kultúrnym programom, príhovormi a básňami. Spevom a tancom potešili folklórne skupiny, návštevníkov čakala aj vatra, či ukážky bojov z Klubu vojenskej histórie. Započaté slávnosti však rozohnala silná búrka.