Konferencia Slovensko v súradniciach času

Jedným z nosných bodov programu Národných matičných slávností v Trnave v dňoch 7. – 10. septembra bola konferencia s názvom Slovensko v súradniciach času. Vedecké príspevky predstaviteľov rôznych odvetví spoločenského života sa zameriavali na vyhodnotenie nielen historickej ale i súčasnej situácie Slovenska v kontexte Európskej únie.
Konferencia sa snažila poukázať na niektoré pálčivé otázky, ktoré by sme ako národ nemali prehliadať a ktoré budú formou komuniké odovzdané Vláde SR.
Garantmi konferencie sa stali Matica slovenská, Trnavský samosprávny kraj, Trnavské arcibiskupstvo, Generálne biskupstvo ECAV, Trnavská univerzita a Univerzita sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou konferencie bolo tiež ocenenie a poďakovanie tým, ktorí na poli národnej osvety a vzdelávania robia záslužnú činnosť.
Miestny odbor Matice Slovenskej v Trnave je mimoriadne aktívny, zameriava sa napríklad na súčasnú literárnu tvorbu autorov všetkých generácií vyhlasovaním rôznych súťaží.
Bohatým sprievodným programom Národných matičných slávností sa snaží Matica slovenská o osvetu a vzdelávanie mladej generácie, aby tak udržiavala národnú, mravnú i kultúrnu kontinuitu. Snaží sa poukázať na hodnoty materiálne i duchovné, ktoré slovenský národ vytvoril a stále tvorí, a na ktoré máme právo byť ako občania Slovenskej republiky hrdí.