Národné matičné slávnosti v Trnave začínajú

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/09_september/Z_35_pamatnik_bernolaka_01_TT.mp4″ template=“mediaelement“]

Pri príležitosti 154. výročia Matice slovenskej sa konajú tohtoročné Národné matičné slávnosti, ktoré pozostávajú z dvoch samostatných častí. Tá prvá sa uskutočnila už 11. augusta v Martine a ťažisková druhá časť prebieha v týchto dňoch 7. – 10. septembra v Trnave. Matičné slávnosti začali pri pamätníku Antona Bernoláka, kde privítal všetkých prítomných jeden z hlavných hostiteľov celého podujatia predseda TTSK.
Národné matičné slávnosti v roku 2017 sa utvárajú vďaka spolupráci kultúrnych, samosprávnych, vzdelávacích inštitúcií ako sú Matica slovenská, Trnavský samosprávny kraj, Mesto Trnava, Trnavská arcidiecéza, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Trnavská univerzita v Trnave a univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Predstavitelia všetkých spomenutých inštitúcií vzdali úctu jednému z prvých kodifikátorov slovenčiny Antonovi Bernolákovi slávnostným aktom kladenia vencov.
Slovania majú špecifický zvyk, ktorým tiež vzdávajú úctu svojim dejateľom a tým je sadenie mladého stromu lipy. Tak pri príležitosti 255. výročia narodenia A. Bernoláka bola súčasťou otvorenia matičných slávností aj sadenie Matičnej lipy.
Súčasťou programu podujatia Národných matičných slávností bude okrem vystúpení domácich a zahraničných folklórnych súborov, prezentácia matičnej vedy, odbornej činnosti, edičných a divadelných aktivít, sprístupnenie niekoľkých matičných výstav, škola remesiel pre deti, slávnostné vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže pre študentov vysokých škôl Matičná esej 2017. Hlavným diskusným priestorom je konferencia Slovensko v súradniciach času.