Ukončenie roka Jozefa Miroslava Hurbana

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/09_september/Z_37_hurban_tabula_Hlboke_oprava.mp4″ template=“mediaelement“]

Spomienková slávnosť, ktorej súčasťou bolo odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana sa uskutočnila 17. septembra v obci Hlboké. Podujatie sa začalo službami Božími na ktorých kázal generálny biskup ECAV Miloš Klátik, ktorý pripomenul dve výročia vzácne pre Evanjelickú cirkev a to 500. výročie pamiatky reformácie a 200. výročie narodenia evanjelického farára, národovca, kodifikátora, spisovateľa, novinára J. M. Hurbana.
Slávnosť pokračovala kladením vencov pri pomníku Jozefa Miloslava Hurbana pred Evanjelickým kostolom. Slávnosti sa zúčastnili niektorí poslanci Národnej rady SR a predstavitelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na čele s jeho predsedom Tiborom Mikušom. TTSK od 13. marca vyhlásil Rok Jozefa Miloslava Hurbana, pričom odvtedy zorganizoval približne 300 podujatí na jeho počesť.
Slávnostnej spoločnosti sa prihovoril sa aj farár Igor Feldy z mesta Stará Pazova, ktorý prišiel na čele skupiny zahraničných Slovákov žijúcich Srbsku. V Starej Pazove totiž pôsobili ako evanjelickí farári syn aj vnuk J. M. Hurbana.
Slávnosť vyvrcholila odhalením Pamätnej tabule J.M.Hurbana na pamätnej izbe. Svojimi príhovormi sprevádzali tento slávnostný akt generálny biskup ECAV Miloš Klátik, predseda TTSK Tibor Mikuš a starosta obce Hlboké Miloš Čobrda. Pre vzbudenie národnej hrdosti a atmosféry prispel aj spevák Ivan Ožvát ľudovou piesňou z Horehronia Od širokoho Dunaja.
Hurbanove slová „Sláva národa hodná je obetí“ sa tak od teraz stávajú výzvou pre turistických návštevníkov, školské exkurzie ako i domácich Hlbočanov, ktorí budú od teraz prechádzať okolo pamätnej izby muža, na ktorého môže byť každý Slovák právom hrdý.