Glóbusy Mórica Beňovského sú rozdané

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/09_september/Z_38_benovskeho_globus_vrbove_02.mp4″ template=“mediaelement“]

Pri príležitosti dňa osláv Mesta Vrbového sa rozdávalo ocenenie Glóbusy Mórica Beňovského. Počas galavečera v kultúrnom dome boli ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a pre prínos vo všetkých oblastiach.
Glóbusy sa v sobotný večer ocitli v rukách manželov z Madagaskaru, ktorí sa o zviditeľnenie Mórica Beňovského zaslúžili vo svojom bydlisku a pomáhajú každej slovenskej delegácií, ktorá sa na ostrov príde pozrieť.
Ďalšie dva glóbusy sa ocitli v rukách významných historikov, ktorí napísali o Beňovskom knihu a takisto sa im o tejto historickej osobnosti podarilo dokázať významné okolnosti.
Po odovzdávaní glóbusov čakala prítomných vážna hudba v podaní štyroch kontrabasov a Martina Babjaka.