Radosť, lásku a verných priateľov nájdete v Útulku Piešťany. Útulkáči sa už na vás tešia.