30. výročie smrti kňaza Štefana Poláka

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/10_oktober/Z_42_vyrocie_smrti_knaza_chrvalovci.mp4″ template=“mediaelement“]

V dňoch 6. – 8. októbra sa konal vo farnosti Borovce pri Piešťanoch duchovný a kultúrny program, ktorého hlavným obsahom bola spomienka 30. výročia násilnej smrťi kňaza Štefana Poláka. Jeho smrť patrí do skupiny dodnes nevyšetrených záhadných úmrtí, vrážd a útokov na kňazov, ktorých sa v bývalom Československu odohralo viacero.
Spomienka sa začala v piatok svätou omšou a následne prednáškou o tom, čo odhalili archívy o vyšetrovaní prípadu smrti Štefana Poláka, ktorý pôsobil v Borovciach ako farár v rokoch 1981 – 1987. Účastníci si mohli taktiež prezrieť výstavu v pastoračnom centre.
Osoba Štefana Poláka je pre mnohých neznámou. Preto farnosť vydala k 30. výročiu jeho úmrtia aj knihu s názvom Štefan Polák v rukách Hrnčiara.
Sobota bola venovaná animovanej adorácii a modlitbe svätého ruženca. Nedeľnej slávnostnej svätej omši predsedal trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý aj posvätil pamätník Štefana Poláka ako i pečiatku venovanú tejto príležitosti.
Pamätná zóna Štefana Poláka v okolí kostola v Borovciach sa stáva nielen veľmi peknou časťou obce, ale aj mementom doby, ktorej mnohé nespravodlivosti zostávajú naďalej nevyriešené.