Letisko Piešťany – vďačná téma pre kandidátov do VÚC