Október je mesiacom úcty k starším

V rámci októbra, mesiaca úcty ku starším, sa v utorok v Kine Fontána konalo podujatie na uctenie si našich seniorov. V rámci príjemného programu mesto Piešťany ocenilo päť seniorov z rôznych organizácií.
Ceny odovzdával osobne primátor Mesta Piešťany a akciu prišiel podporiť aj so svojím viceprimátorom Martinom Valom.
Ocenení boli piati seniori z rôznych pacientskych organizácií, za svoj dlhoročný prínos a pomoc ako zdravým, tak aj chorým seniorom.
Pre pobavenie staršieho publika prišla s takmer hodinovým programom hudobná skupina Krojovanka, ktorá si pripravila ako tradičné, tak aj moderné skladby.