Pietna spomienka Dr. Štefana Moyzesa vo Veselom

Katolícky biskup a národno-kultúrny dejateľ, prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes bol významným reprezentantom slovenského národného a politického života 50. a 60. rokov 19. storočia. V utorok 24. októbra uplynulo 220 rokov od jeho narodenia. Práve toto vzácne jubileum si pripomenula aj obec Veselé, kde sa narodil v chudobných pomeroch v rodine roľníka.
Po návrate na Slovensko bol biskupom banskobystrickej diecézy. Zaslúžil sa o rozvoj školstva. Viedol slovenské vyslanectvo k cisárovi Františkovi Jozefovi I., ktoré predložilo žiadosti slovenského národa – Memorandum národa slovenského obsahujúce základné národné, politické, hospodárske a kultúrne požiadavky Slovákov v rámci Uhorska. Po založení Matice slovenskej v roku 1863 ho zvolili za jej predsedu.
Dalo by sa povedať, že oslavy spojené s jubileom narodenia biskupa Štefana Moyzesa vo Veselom začali už v septembri.
Vyvrcholením osláv bol nedeľný program, ktorý začal svätou omšou v miestnom kostole sv. Bartolomeja apoštola. Nasledoval pietny akt pri pamätníku Dr. Štefana Moyzesa a stretnutie účastníkov na obecnom úrade. Obec Veselé si pripomína osobnosť svojho rodáka prostredníctvom viacerých aktivít, aby sa tak zachovala jeho pamiatka pre našu i nastávajúce generácie.
Boj o národnú identitu a identifikáciu bol v našom národe vždy neľahký, svedčia o tom mnohé prekážky, ktoré museli bardi našej histórie prekonávať. Zdá sa, že aj v dnešnej dobe slobody a demokracie to nie je také jednoznačné a jednoduché.