Aj my sa vieme zabaviť

Presne to bolo heslom už desiateho ročníka súťaže výtvarných prác handicapovaných detí. Po splnení podmienok mohlo každé dieťa priniesť dva výkresy namaľované hocijakou technikou. Všetky diela boli vystavené v Kine Fontána od 13 do 22 novembra. V posledný deň výstavy sa konala súťaž o najkrajšie výkresy.
Výtvarné práce boli hodnotené porotou a ceny určené pre víťazov boli odovzdávané v rámci kultúrneho programu Deti deťom. Počas dvojhodinového programu sa predstavilo divadielko, či detské pesničky.
Deťmi obsadené hľadisko doslova burácalo pri rozprávkových súťažiach a všetci sa najviac zabavili pri interaktívnej tanečno – vzdelávacej show Crazy Chichi and friends. Zvieratká sa najmä mladším deťom veľmi páčili.
Po zábave nasledovalo odovzdávanie cien za výtvarné diela. Cenu primátora mesta Piešťany prišiel odovzdať viceprimátor Martin Valo.
Hlavnú cenu získala žiačka zo Spojenej školy v Piešťanoch, kde majú deti k výtvarnému umeniu veľmi blízko.
Heslom tohto podujatia bolo Aj my sa vieme zabaviť a bolo jasné, že handicapované deti sa vedia úplne bez predsudkov radovať a zabávať viac, ako všetci ostatní.