Vianočná fantázia na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch si najskôr odskúša súťaž v tematických aranžmánoch doma, aby sa tak lepšie pripravila pre reprezentáciu mimo školy, mesto či mimo Slovenska. Adventné obdobie dáva množstvo podnetov pre tvorivú činnosť mladých šikovných rúk žiakov prvého až tretieho ročníka.
Desať súťažiacich dostalo dve úlohy – vytvoriť vianočný svietnik a vytvoriť aranžmány s názvom fantázia v skle.
Súťaž bola vyhlásená pred dvoma týždňami, počas ktorých si žiaci mohli so svojimi vyučujúcimi skonzultovať pracovný postup, pripraviť si materiál a premyslieť si svoju predstavu.
Žiakov okrem uplatnenia svojej kreativity nepochybne motivovalo finančné ocenenie, ktoré získali víťazi súťaže, čo určite poteší v tomto predvianočnom čase každého.