Nová počítačová sieť pre žiakov v Moravanoch

Na Základnej škole s materskou školou v Moravanoch nad Váhom sa 29. januára uskutočnilo spustenie novej počítačovej siete, ktorú rekonštruovala piešťanská spoločnosť Lombard. Slávnostné prestrihnutie pásky spestrili svojím tanečným vystúpením i žiačky školy.
Rekonštrukcia prebehla v deviatich triedach a taktiež v počítačovej učebni. Ďalšiu učebňu, ktorá by bola vybavená novou dátovou sieťou, by chceli zrealizovať do konca letných prázdnin.
Riaditeľ školy vidí výhody novej siete i v tom, že v súčasnosti je všetka kabeláž vedená vnútrajškom a nebudú sa opakovať situácie, pri ktorých dochádzalo k výpadkom internetu kvôli silnejšiemu vetru či dažďu.
Podľa Borisa Nedorostu, účelom novej siete má byť najmä poskytnutie bezpečného a spoľahlivého riešenia pre prístup k jednotlivým výukovým softvérom k internetu a všetkým ostatným zariadeniam.
Slávnostnej udalosti sa zúčastnil aj poslanec Trnavského samosprávneho kraja a zároveň riaditeľ zariadenia pre seniorov v Moravanoch, ktorý zhodnotil modernizáciu školy veľmi pozitívne.
Základná škola sa zapojila do viacerých projektov a v najbližšej budúcnosti v nej chcú zmodernizovať kotolňu, zrekonštruovať športový areál a taktiež vybudovať zjednodušené golfové ihrisko.