Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dôležitým medzníkom v živote školy je  krajská súťaž v rétorike „Štúrove a Hollého rétorické Drahovce“. Deviaty ročník rétorického zápolenia školákov z Trnavského kraja poskytuje dôkaz o tom, aké dôležité a potrebné je pre formovanie osobnosti vzdelaného mladého človeka vyjadrovanie  svojich myšlienok,  prerozprávanie prečítaného textu vlastnými slovami a rozvoj fantázie a predstavivosti. Tohto roku sa v Drahovciach zišli mladí rečníci z Trnavy, Piešťan, Hlohovca, Galanty, Vrbového, Senice, Hrnčiaroviec, Smoleníc, Maduníc, Dolných Zeleníc, Serede. Súťaž, ktorej celoslovenské kolo sa  tradične uskutoční vo Zvolene, sme pripravovali už od začiatku školského roka . V stredu 28.marca sa v priestoroch školskej knižnice zišli tí najlepší detskí rozprávači základných škôl a osemročných gymnázií trnavského kraja. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci štvrtého až šiesteho ročníka.  Títo mali za úlohu zreprodukovať úryvok textu a následne ho dotvoriť podľa vlastnej fantázie. V druhej kategórii súťažili žiaci siedmeho až deviateho ročníka v dvoch kolách. V prvom kole bolo úlohou súťažiacich prerozprávať text na tému, ktorú si vybrali; v druhom kole prednášali súťažiaci  vopred pripravený text. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota.  Každú školu mohli reprezentovať iba dvaja najlepší žiaci /1.a 2.kategória/. V silnej konkurencii celého trnavského kraja  zvíťazila v 1.kategórii Zuzana Valovičová zo ZŠ Vrbové /Komenského ulica/, 2. miesto Noemi Novotná z Gymnázia Angely Merici v Trnave a 3.miesto Michal Urban zo ZŠ Nám. SUT Trnava.  V 2. kategórii si 1.miesto vybojoval Adam Kubiš zo ZŠ Piešťany / Mojmírova ulica /, 2.miesto Anna Remenárová z Gymnázia Angely Merici v Trnave,  3.miesto Martin Segeš zo ZŠ Drahovce.  Cenu za najlepšiu literárnu prácu si odniesla Stela Držíková z Piešťan a cenu poroty získala Nina Dudináková zo Serede.

Veľmi si ceníme, že naše pozvanie prijali dve slovenské spisovateľky, a to  autorka detskej literatúry Viera Valachovičová Ryšavá a poetka, dramaturgička a odborníčka na hodnotenie umeleckého prednesu Marina Mesárošová. Príjemne strávené dopoludnie sme ukončili  autogramiádou  a  s vedomím, že pochvalné slová, ktoré tu zazneli, nás nenechajú pasívnych, ale práve naopak, motivujú nás k ďalším tvorivým aktivitám.

PhDr. Miroslava Rojková, riaditeľka školy

Foto: Mgr. Nataša Pažitná

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA