ZDRAVÝ NEMOCNÝ – hra francúzskeho dramatika Molièra

Bez komentára.