KASTRÁCIA POULIČNÝCH MAČIEK V MESTE Piešťany

Mestský úrad sme požiadali opätovne aj tento rok o dotáciu na kastráciu voľne žijúcich ferálnych mačiek na sídliskách  v našom meste,ktorá bola schválená.Preto žiadame obyvateľov,aby nám nahlasovali výskyt väčšieho množstva mačiek, ktoré budú postupne odchytené,kastrované a vypustené do svojho prirodzeného prostredia, aby naďalej plnili asanačnú úlohu na sídliskách.Počet mačiek na kastráciu je obmedzený sumou dotácie.Názory ľudí na mačky sú rôzne,ale treba si uvedomiť,že túlavá mačka sa  rozmnožuje nekontrolovane a za jeden rok môže porodiť aj 3-krát s celkovým počtom až 15 mačiat, ktoré sú už o necelý rok schopné mať ďalšie potomstvo. Netreba  zabúdať na ich užitočnosť,  živia sa množstvom hlodavcov v okolitej prírode a často aj pri kontajneroch. Preto je prítomnosť mačiek na sídliskách vhodná, no ich počty je potrebné regulovať práve systematickou kastráciou.Od obyvateľov mesta čakáme tiež podporu – stačí, ak si už vykastrované mačky vo vašom okolí budete chrániť, zabránite ich prenasledovaniu a nebudete ich nerozumne prikrmovať.

MAČKA JE TERITORIÁLNE ZVIERA A LEN ČO JEDNU ODSTRÁNITE, JEJ MIESTO ZAUJME DRUHÁ nevykastrovaná a kolotoč s premnožením začne znova!!!

Vykastrované túlavé mačky sa od ostatných túlavých mačiek odlišujú tým, že veterinár im v rámci kastrácie odstrihne rožtek ucha v tvare písmena V. Takéto mačky sú pokojnejšie, netúlajú sa, nemajú hlasné sexuálne prejavy, no aj naďalej chytajú myši a strážia si svoje teritórium.Ľudia sa k pouličným mačičkám správajú nepriateľsky a kruto,je to nielen nehumánne ale i trestné.Mnohé z nich skončili na ulici len kvôli nezodpovednosti ľudí a preto potrebujú našu pomoc.

RC SLOBODA ZVIERAT Piešťany

Kontakt a info k projektu: č.t. 0904170913

utulok@utulok-piestany.sk