Dom umenia Piešťany v máji v znamení výstav a československej pocty Jozefovi Kronerovi

30 májových dní je pred nami a Dom umenia Piešťany ponúka recept na využitie takmer každého z nich. Tento jarný mesiac by sme pokojne mohli nazvať aj výtvarný – steny vnútri budovy na nábreží Váhu ožijú dielami počas piatich výstav pre detských aj dospelých návštevníkov.
Úvod mája využijú priestory piešťanského domu umenia s viac ako 600 miestnou veľkou sálou ľudia evanjelického vierovyznania z celého Slovenska. Trojdňová misijná konferencia ponúkne 13 prednášok uznávaných farárov a teológov.
Tento štvrtkový podvečerný program malých folkloristov nesie názov O reťaz o reťaz. Deti dostávajú priestor predviesť svoj talent a vychutnať si úsmevne povedané svojich5 minút slávy. Rodinných príslušníkov a známych malých umelcov sa do sály zmestí neúrekom. Vstupné na predstavenie je 2 a pol eura.
Významné ocenenie za rok 2017 si z rúk primátora Miloša Tamajku osobne prevezmú laureáti z rôznych oblastí verejného života. Kultúrno-spoločenským večerom sprevádza moderátor Peter Varinský.
Básnik a politik Miroslav Válek, ktorý zomrel pre 27. Rokmi, bol výraznou osobnosťou a dodnes je považovaný za jednu z najrozporuplnejších postáv slovenského kultúrneho a spoločenského prostredia, spojenú s mnohými legendami. Tvorcovia filmu sa snažia pátrať po koreňoch týchto kontroverzií. Dokument je zodpovedným a objektívnym príspevkom k reflexii Válkovej osobnosti. Základným východiskom filmu je Válkov vnútorný rozpor. Rozpor medzi Válkom básnikom a Válkom politikom. Rozpor medzi intímnym a verejným a naopak.
Veľkú slávnostnú československú premiéru bude mať v máji práve v Piešťanoch muzikál, ktorý je poctou Jozefovi Kronerovi. Predstavenie nesie podtitul „Anča ja mám nožík“ .
Tretí májový týždeň poteší detské publikum celoslovenský festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. 10. ročník festivalu s podtitulom Kniha v rozhlase- rozhlas v knihe organizuje mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Rozhlas a televízia Slovenska. Knižná rozprávka sa vo svojej zvukovej, divadelnej, ale aj výtvarnej podobe dostáva k deťom počas podujatí na rôznych miestach aj mimo knižnice – dom umenia nevynímajúc.
Ďalšou sprievodnou výstavou Zázračného orieška je aj zbierka diel 28mich českých autorov v rámci Klubu ilustrátoru z ich najnovšej tvorby pod jednoduchým názvom Čestí ilustrátoři dětem. Obe detské výstavy potrvajú do 27. mája.
Vernisáž výstavy Prvá alebo první republika s hudobným sprievodom Ragtime Jazz Band Music a pásmom poézie Erika Ondrejičku je na programe vo štvrtok 2. mája o pol šiestej podvečer. Vystavené diela môžu návštevníci obdivovať do 27.mája. Rovnako dovtedy potrvá aj iná výstava v zrkadlovej výstavnej sieni.
Toľko z ponuky májových podujatí v Dome umenia. Ale aj v šiesty kalendárny mesiac sa máte na čo tešiť. 1. júna otvára brány 63. ročník music festival Piešťany. Festival, ktorý má na Slovensku svoje meno a dlhú tradíciu. Otvoria ho už tradične veľkolepé slávnostné fanfáry a koncert Slovenskej filharmónie.