Galavečer Osobnosť mesta Piešťany za rok 2017 – záznam

1.časť:

2.časť: