POZVÁNKA: 63. music festival Piešťany od piatka 1.6.2018

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/05_maj/Kulturna_pozvanka_muzik_festival_Turner_oprava.mp4″ template=“mediaelement“]

63. mfP music festival Piešťany 1. 6. – 9. 7. 2018
PIATOK / 1. 6. / FRIDAY
19.00 Dom umenia – terasa / House of Art – Terrace
Slávnostné fanfáry / Ceremonial fanfares
CORNI DI BRATISLAVA
Karol Nitran, umelecký vedúci / artistic leader

PIATOK / 1. 6. / FRIDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Otvárací galavečer 63. mfP
Opening gala concert of the 63th mfP
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA / SLOVAK SINFONIETTA
SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA / LÚČNICA CHOIR
Leoš Svárovský – dirigent / conductor
Elena Matušová – zbormajsterka a dirigentka / artistic leader and choirmaster
Ryan Martin Bradshaw – klavír / piano
Marek Štrbák – organ / organ
Johann Nepomuk Hummel, Joseph Haydn, Eugen Suchoň, Alexander Albrecht
Otvárací koncert festivalu je venovaný Medzinárodnému Dňu detí / Opening gala concert of the festival is dedicated to the International Day of Children

UTOROK / 5. 6. / TUESDAY
19.30 Dom umenia – malá sála / House of Art – Chamber hall
Kráľovská harfa / Royal Harp
KATARÍNA TURNEROVÁ & MUCHA QUARTET
Katarína Turnerová – harfa / harp
Juraj Tomka – 1. husle / 1st violin
Jozef Ostrolucký – 2. husle / 2nd violin
Veronika Kubešová – viola / viola
Pavol Mucha – violončelo / violoncello
George Friedrich Händel, Milan Novák, Maurice Ravel, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Komorný koncert pre harfu a sláčikové kvarteto / Chamber concert for harp and string quartet
Na koncerte zaznie skladba Milana Nováka – Rondo pre harfu „O detských láskach“ vo svetovej a festivalovej premiére / The composition Rondo for Harp „Children´s loves“ by Milan Novák will performed as the world and festival premiére.

NEDEĽA / 10. 6. / SUNDAY
16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku / Music pavilion of the Piešťany city Park
Hudba je len jedna / There is just one music
Martin Babjak – barytón / baritone
Martina Masaryková – soprán / soprano
Daniel Buranovský – klavír / piano
Komorný program zložený z diel svetovej opernej, operetnej a muzikálovej tvorby / Chamber concert of the famous opera, opereta and musical arias

UTOROK / 12. 6. / TUESDAY
19.30 Empírové divadlo Hlohovec / Empire Theater Hlohovec
Koncert na grófskom dvore / Concert at the Count´s court
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER / SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA
Ewald Danel – husle, umelecký vedúci / violin, artistic leader
Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň, Béla Bartók
Koncert je venovaný 110. výročiu narodenia Eugena Suchoňa, zakladateľa piešťanského hudobného festivalu / The concert is dedicated to the 110th anniversary of the Slovak composer Eugen Suchoň, founder of the music festival Piešťany

ŠTVRTOK / 14. 6. / THURSDAY
19.30 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Black and White
Labutie jazero v unikátnej verzii / Swan Lake in unique version
NÁRODNÍ DIVADLO BRNO (NdB) – Balet (CZ)
Peter Iljič Čajkovskij – hudba / music
Mário Radačovský – choreografia a réžia / director and choreography
Účinkujú taneční sólisti a zbor Baletu NdB / Soloists and Corps of the Ballet of the National Theatre Brno

NEDEĽA / 17.6. / SUNDAY
16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku / Music pavilion of the Piešťany city Park
Mestom zvoní smiech / Laughter sounds in town
ART MUSIC ORCHESTRA A JEHO HOSTIA / ART MUSIC ORCHESTRA AND GUESTS
Marek Bielik – umelecký vedúci / artistic leader
Melódie zo svetových muzikálov, romantických filmov a z éry veľkých slovenských hitmakerov / Concert of the famous tunes from world musicals, romantic movies and the era of the big Slovak hitmakers

PONDELOK / 18.6. / MONDAY
19.00 Dom umenia – veľká sála / House of Art – Concert hall
Grófka Marica / Countess Maritza
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA / STATE OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Emmerich Kálmán – hudba / music
Opereta v troch dejstvách / Opereta in 3 acts
Marián Vach – dirigent / conductor
Tomáš Pilař – réžia / director
Účinkujú sólisti, zbor, orchester a balet Štátnej opery / Soloists, chorus, ballet and orchestra of the State Opera Banská Bystrica
Grófka Marica (Gräfin Mariza) patrí k najobľúbenejším operetám maďarského skladateľa Emmericha Kálmána, prezývaného aj čardášový princ. Námet napísali Julius Brammer a Alfreda Grunwald. Jej premiéra odznela 28. februára 1924 vo viedenskom Theater an der Wien. / Countess Maritza (Gräfin Mariza) belongs to the most famous beloved operettas composed by Hungarian composer Emmerich Kálmán on the libretto by Julius Brammer and Alfred Grünwald. It was premiered in Vienna, on 28 February 1924 at the Theater an der Wien.

STREDA / 20.6. / WEDNESDAY
19.30 Dom umenia – kino / House of Art – Cinema
BERLÍNSKA FILHARMÓNIA / BERLINER PHILHARMONIKER
Sir Simon Rattle – dirigent / conductor
Gustav Mahler Symfónia č. 6
Priamy prenos z rozlúčkového koncertu dirigenta sira Simona Rattlea v Berlínskej filharmónii /
Direct live broadcast from the farewell concert of Sir Simon Rattle from the Berlin Philharmonic concert hall

PONDELOK / 25.6. / MONDAY
19.00 Dom umenia – Veľká sála / House of Art – Concert hall
Frida – maľovať a milovať / FRIDA – to paint and love
TEATRO WÜSTENROT
Rudolf Geri, Daniel Hevier, Karol Vosátko – autori / authors
Karol Vosátko – réžia / director
Účinkujú / Performers : Katarína Ivanková, Tomáš Palonder, Marcel Ochránek, Jakub Ružička, Mirka Partlová, Natália Puklušová a živý orchester / with live orchestra
Frida – pôvodný slovenský muzikál zobrazujúci životný príbeh legendárnej mexickej maliarky Fridy Kahlo. Je plný vášne, lásky, humoru, podmanivej hudby a tanca / Frida – the original Slovak musical about the live story of legendary Mexican painter Frida Kahlo. Frida – paint and love is the original Slovak musical about the live story of legendary Mexican painter Frida Kahlo. Is full of passion, love, humour, music and dance

ŠTVRTOK / 28.6. / THURSDAY
19.30 Dom umenia – malá sála / House of Art – Chamber hall
Folklórna klasika / Folklore Classics
CIMBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JANOUŠKA
Markéta Janoušková – husle / violin
Leoš Janáček, Ilja Zeljenka, Jiří Janoušek, Tomáš Drábek, Sylvie Bodorová, Jan Gašpar Hrisko,
Ján Čikoš, Béla Bartók
Originálny projekt na rozhraní vážnej a ľudovej hudby / Unique music project between the classical and folk music

UTOROK / 3.7. / TUESDAY
19.30 Health Spa Resort Thermia Palace
BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ KVARTETO / BRATISLAVA GUITAR QUARTET
Účinkujú / Performers: Miloš Slobodník, Yorgos Noussis, Radka Krajčová, Martin Krajčo
Manuel de Falla, El Amor Brujo, Ilja Zeljenka, Leo Brouwer, Yorgos Nousis, Vladimír Godár,
Mathias Duplessy
Originálne diela i vlastné aranžmány v koncerte jedinečného komorného zoskupenia gitarového kvarteta / Original compositions as well as own arragmenets in the concert of the unique guitar quartet ensemble

PONDELOK / 9.7. / MONDAY
19.30 Dom umenia – Veľká sála / House of Art – Concert hall
Záverečný koncert 63. mfP
Closing concert of the 63th mfP
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA / SLOVAK PHILHARMONIC ORCHESTRA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR / SLOVAK PHILHARMONIC CHOIR
Rastislav Štúr – dirigent / conductor
Jozef Chabroň – zbormajster / chorusmaster
Ivan Gajan – klavír / piano
Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Bedřich Smetana, Richard Wagner, Alexander Porfirievič Borodin
Mozartov klavírny koncert a najslávnejšie operné zbory /
Mozart piano concerto and the most famous opera choruses

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 63. mfP / ADDITIONAL 63. mfP
1. 6. – 27. 6. 2018
Majster slovenskej drámy – Stodolova dramatika na slovenských javiskách – dokumentárna výstava Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.
1. 6. – 1. 7. 2018
Fenomén Bednárik – dokumentárna výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám režiséra Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.
1. 6. – 31. 8. 2018 Posolstvo krásy Katarína Krajčovičová – výstava fotografií
3. 7. – 31. 8. 2018 Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka
3. 7. – 31. 8. 2018 Umenie v parku 2018 – obrazy, sochy, plastiky
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ / PROGRAMS AND ARTISTS ARE SUBJECT TO CHANGE

PREDPREDAJ VSTUPENIEK / TICKETS
DOM UMENIA / HOUSE OF ART Nábrežie I. Kraska 1, Piešťany:
Pokladňa / Box Office
Pondelok – piatok: 14.00 – 17.00 a hodinu pred predstavením, www.ticketportal.sk
Monday – Friday: 2pm – 5pm and 1 hour before the event beginning, www.ticketportal.sk
Rezervácie vstupeniek, informácie / Reservations, information:
dom-umenia@slovanet.sk t.č. 033/24 58 001 alebo 033/24 58 100