63. music festival Piešťany – Slávnostné otvorenie

Bez komentára.

Slávnostné fanfáry
CORNI DI BRATISLAVA
Karol Nitran – umelecký vedúci
Tradičné fanfáry ohlasujúce otvorenie 63. mfP

19.30 Dom umenia – veľká sála

Otvárací koncert 63. music festivalu Piešťany

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Leoš Svárovský – dirigent
Ryan Martin Bradshaw – klavír (11-ročný sólista)
Marek Štrbák – organ

SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA
Elena Matušová – zbormajsterka a dirigentka

Spevácky zbor Lúčnica (c) Vladimír Yurkovic

Keď zaznejú slávnostné fanfáry hráčov na lesný roh, môže to pripomínať len dve udalosti. Starodávne kráľovské poľovačky, alebo otvorenie nášho historicky druhého najstaršieho hudobného festivalu na Slovensku. A práve o tom druhom prípade je reč. Pozvú nás na veľkú slávnosť – otvorenie 63. ročníka music festival Piešťany 2018. Na sviatok hudby, ktorého kontinuita nebola od jeho založenia v roku 1956 nikdy prerušená!

Program :
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837)
Predohra B dur op. 101

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Koncert D dur Hob. XVIII:11 pre klavír a orchester
Vivace
Un poco Adagio
Rondo all´Ungherese – Allegro assai

Prestávka

Eugen Suchoň (1908 – 1993)
Sonatína z cyklu Obrázky zo Slovenska
k 110. výročiu narodenia autora
Allegretto
Andante sostenuto
Allegro molto

Alexander Albrecht (1885-1958)
Missa in C pre sóla, zbor, sláčikový orchester a organ
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei