Black and White – Labutie jazero pre 21. storočie v Piešťanoch

Beleríny bez baletných cvičiek, veľké zrkadlá, hra farieb a svetiel, ale aj vyzdvihnutie mužského elementu v balete – taká je moderná verzia klasického repertoáru Labutieho jazera. Taneční sólisti a zbor Národného divadla Brno priviezli vo štvrtok 14.júna na dosky piešťanského domu umenia baletný príbeh Black and White. Režisér a choreograf Mário Radačovský chcel takto jeden z najhranejších svetových baletov priblížiť mladšej generácii pohľadom z iného uhla, popretím všetkých tradícií a vizuálnym pretvorením.
Baletné predstavenie Black and White malo v Brne premiéru v marci 2015. Ešte predtým ju Radačovský v roku 2012 s veľkým úspechom uviedol v USA.
V klasickom spracovaní baletu sú dominantné postavy balerín a ide v ňom najmä o výpoveď ženského elementu. Radačovského verzia ponúka pohľad na Labutie jazero prostredníctvom hlavnej postavy princa Siegfrieda, ktorý prechádza zložitou životnou situáciou spojenou s liečbou ťažkého ochorenia – rakoviny. Niekedy stačí sekunda – a život sa obráti naruby. Siegfried hľadá sám seba v kráse nežného a takmer dokonalého tvora, akým je Labuť.
Predstavenie zožalo v Piešťanoch obrovský úspech a dlhotrvajúce standing ovation.