Rakovická stredná škola vychovala prvých družstevníkov

Jún je v školstve úzko spätý s finálnym testovaním i hodnotením. Študenti učebných odborov Strednej odbornej školy Rakovice museli taktiež ukázať, čo sa v rámci štúdia naučili. V utorok 19. júna absolvovali záverečné praktické skúšky a v rámci nich vôbec po prvý raz pred komisiu predstúpili aj budúci poľnohospodári.
Dvojročný odbor poľnohospodárska výroba je určený pre žiakov, ktorí nedokončili základnú školu.
Praktickú výučbu žiaci absolvovali na družstve v Kočíne.
Začiatky boli náročné, no títo mladí ľudia svoju životnú výzvu napokon zvládli.
Počas dvoch rokov získali mnoho zručností.
No nielen poľnohospodári stáli pred praktickou záverečnou skúškou.
Aranžéri si losovali, aký veniec v rámci skúšok pripravia.
Komisii museli tiež ukázať, že poznajú rastliny.
O absolventov rakovickej školy je veľký záujem.
Títo študenti si tak ľahko nájdu nielen letnú brigádu, ale aj stabilné pracovné miesto.