Budúci strojári majú dobrú perspektívu

Stredná odborná škola technická v Piešťanoch už roky vychováva automechanikov, elektrotechnikov, ale i strojárov. Práve im prišiel priblížiť prax v odbore bývalý žiak tejto školy a v súčasnosti aktívny podnikateľ, Piešťanec Ivan Samko.
Študentom predstavili 3D tlačiareň, ale zriadili tam aj akúsi miniprevádzku.
Spolupráca by mala študentom priniesť praktické skúsenosti a poznatky. Obohacujúce to však bude i pre druhú stranu.
Stredná odborná škola momentálne ponúka štvorročné študijné odbory s maturitou, trojročné odbory s výučným listom a dvojročné odbory. Okrem elektrotechnikov a mechanikov počítačových sietí však škola vychováva aj spomínaných strojárov.
Môžeme povedať, že strojarina je na vzostupe.
Cieľavedomí mladí ľudia sa tak môžu tešiť na perspektívnu budúcnosť.