63. MFP: V Dome umenia sa spojil folklór a vážna hudba

To, že jeden z najstarších hudobných festivalov na Slovensku – Music festival Piešťany – sa každý ročník snaží ukázať, že vážna hudba nie je až tak vážna, sa verejnosť dozvedá už 63. rokov. Tento raz sa vo festivalom programe objavil originálny projekt na rozhraní vážnej a ľudovej hudby. Energia mladej huslistky a cimbalovej muziky Jiřího Janouška za jej chrbtom sa vo štvrtok 28. júna večer niesla celou malou sálou Domu umenia Piešťany.
Unikátny projekt najvýraznejšej pražskej cimbalovky si počas troch rokov od svojho vzniku získal priazeň publika aj odbornej kritiky.
Cimbalovú muziku Jiřího Janouška tvoria špičkový muzikanti, mnohí absolventi konzervatórií a hudobných akadémií. Počas koncertu sa diváci dozvedeli, že na pódiu vystúpili po boku primáša Janouška hneď dve jeho dcéry. Špičková huslistka Markéta a speváčka Kristína.
Dlhé roky svojho pôsobenia bola cimbalovka súčasťou Českého zboru piesní a tancov. O tom, že patrí medzi najlepšie telesá v Českej republike, svedčia nielen štyri nahraté cd nosiče. Za Cd-čko Zlatý cimbál obdržala ocenenie Zlatá doska za predaj 25-tisíc nosičov, čo je v tomto žánri nezvyčajný úspech.