Záverečný koncert 63.mfP – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

Bez komentára.