Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe.

Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (ďalej len „DUCM“) je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. V Trnavskom samosprávnom kraji je projekt detskej univerzity prvý svojho druhu. Obsahový a tematický rámec DUCM je prispôsobený záujmom a požiadavkám detí s cieľom priblížiť im život na univerzite a na jednotlivých fakultách.
DUCM trvá týždeň a funguje ako denný detský tábor. Tento rok sa ho zúčastnilo 61 detí. Filozofická fakulta UCM v Trnave mala vo svojej réžii deň 4. 7. 2018, stredu:
4. 7. 2018 sme žili detskou univerzitou! Pre deti sme si pripravili rôzne súťaže v Zámockom parku v Hlohovci a tak sa mali možnosť naučiť aj o živote rodu Erdödyovcov, ktorým tento park patril aj so zámkom a Empírovým divadlom. Milo nás prekvapilo privítanie samotným primátorom mesta Hlohovec, Miroslavom Kollárom, ktorý deťom zaželal krásny deň plný hier a rozdal knižky o meste.
Náš deň sme začali pri najstaršom strome- platane v strednej Európe a pokračovali čarovnými zákutiami parku okolo jazierka, jaskyne tzv. grotty, až k divadlu, v ktorom hral aj Ludwig van Beethoven. Spoločne sme objavili vzácne rastliny a živočíchy, ktoré sa v tomto parku vyskytujú, či už na súši alebo v jazierku.
Popoludní sme zase súťažili v lukostreľbe a disgolfe.
O takýto pestrý program sa nám postarali zamestnanci Vlastivedného múzea v Hlohovci a Občianske združenie Zámok Hlohovec, ktorým srdečne ďakujeme.

Bližšie informácie o DUCM: http://ducm.ucm.sk/

Mgr. Natália Košlabová, PR & Marketing manager
Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.ff.ucm.sk
www.ucm.sk
_LGM0286

_LGM0282

_LGM0242

_LGM0182

_LGM0100

_DSC3619

_DSC3607

_DSC3594

_DSC3577

_DSC3574

_DSC3569

_DSC3567

_DSC3560

_DSC3538

_DSC3536

_DSC3531

_DSC3526

_DSC3525

_DSC3519