Miroslav Juriš – kandidát pre voľby primátora mesta Piešťany

3. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana pevnosť Slovensko