Roman Chudý – kandidát pre voľby primátora mesta Piešťany

1. Roman Chudý, Mgr., 49 r., advokát, nezávislý kandidát