Stanislav Polonský – kandidát pre voľby primátora mesta Piešťany

4. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné vzťahy, Národná koalícia