Zuzana Svrčeková – kandidátka pre voľby primátora mesta Piešťany

5. Zuzana Svrčeková, Ing., 42 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka