Peter Tekula – kandidát pre voľby poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/volby2018/Hovorme_o_meste_1_TEKULA.mp4″ template=“mediaelement“]

25. Peter Tekula, 53 r., vedúci strediska SMP, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 2