Peter Tekula – kandidát pre voľby poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch

25. Peter Tekula, 53 r., vedúci strediska SMP, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 2