Samuel Vavrík – kandidát pre voľby primátora mesta Piešťany

8. Samuel Vavrík, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát