František „Stano“ Glos – kandidát pre voľby poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch

7. František „Stano“ Glos, Ing., PaedDr., PhD., 66 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 1