František „Stano“ Glos – kandidát pre voľby poslanca Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/volby2018/Hovorme_o_meste_glos_opr.mp4″ template=“mediaelement“]

7. František „Stano“ Glos, Ing., PaedDr., PhD., 66 r., riaditeľ školy, nezávislý kandidát
Volebný obvod číslo 1