Ustanovujúce zasadnutie MsZ 2018 konané dňa 07.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.decembra (piatok) 2018 o 13:00 hodine v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Beethovenovej ulici č.1 v Piešťanoch s týmto návrhom programu:

1. a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta Piešťany – Mgr. Petra Jančoviča PhD.,          prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným                  primátorom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany
f) Príhovor primátora mesta Piešťany – Mgr. Petra Jančoviča, PhD.
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/01_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/02_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

3. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/03_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

4. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/04_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

5. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť          zasadnutia mestského zastupiteľstva
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/05_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

6. Zriadenie Mestskej rady mesta Piešťany a voľba jej členov
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/06_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

7. Zriadenie komisií MsZ, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/07_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

8. Správa návrhovej komisie
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/08_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

9. Určenie mesačného platu primátora mesta Piešťany
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/09_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

10. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/10_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]

11. Poverenie poslancov MsZ k výkonu sobášiaceho a 12.Záver
[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2018/12_december/11_MsZ_ustanovujuce.mp4″ template=“mediaelement“]